Hướng dẫn cấu hình WordPress SEO by Yoast (Phần 1)

1. General

Bạn click vào phần General, ở đây bạn sẽ cấu hình một số thiết lập chung mở rộng cho tiêu đề và thẻ meta. WordPress SEO có thể tự động phát hiện xem nó cần phải viết lại tiêu đề hay không. Chúng tôi khuyên bạn nên tích vào tùy chọn này để WordPress SEO sẽ tự động làm giúp bạn.
Bạn cũng có thể chọn các dấu phân cách sử dụng giữa các tiêu đề bài viết và tiêu đề trang web.


2. Homepage Title

Tiếp theo chúng ta sẽ nhập tiêu đề và mô tả (description) của trang chủ. Theo mặc định, bạn sẽ thấy các trường này đã điền theo mẫu sẵn. Chúng ta sẽ xem xét sự khác biệt của việc chúng ta nhập thủ công và một tiêu đề mẫu là gì, nên để như thế nào thì có lợi hơn.
Trong trường hợp như trang chủ của bạn, có thể bạn muốn hiển thị một tiêu đề chính xác, mô tả và cả từ khóa. Nhưng đối với các bài viết, thì tiêu đề và mô tả sẽ thay đổi theo từng bài. Tiêu đề mẫu cho phép bạn tự động lấy về trong bài viết từ các tiêu đề và nội dung thông tin meta.
Chúng ta hãy xem những hình ảnh dưới đây để có cái nhìn tổng quan về các phần cài đặt của trang chủ. Theo mặc định thì các tiêu đề và mô tả mẫu đã được cấu hình tự động, tuy nhiên bạn nên cắt gọt để tối ưu hơn. Sau khi thực hiện thay đổi xong, bạn nhấn nút Lưu thay đổi để hoàn tất.


3. Post Types – Titles & Metas

Trong bảng cấu hình này, chúng ta thấy mặc định trong WordPress có các phần như bài viết, trang, media và menu điều hướng. Các bạn có thể cấu hình tùy chỉnh riêng từng mục. WordPress SEO cho phép bạn thiết lập các tiêu đề và thẻ meta cho bài viết, trang, phương tiện (media) và các tùy chỉnh khác.
Chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi các mẫu tiêu đề, bạn có thể giữ lại phần tiêu đề và loại bỏ các sitename. Hãy làm theo tôi như hình ảnh phía dưới.
Hãy nhớ rằng, Yoast SEO cũng cho phép bạn tùy chỉnh lại tiêu đề và mô tả cũng như từ khóa cho mỗi bài viết, trang hay các tùy chỉnh khác. Đối với lợi ích SEO tối đa, tôi khuyên bạn nên tự nhập lại tiêu đề và mô tả cho mỗi bài viết. Nếu không WordPress SEO sẽ sử dụng các tiêu đề mặc định và sẽ tự động thêm mô tả từ phần đầu của bài viết hoặc các trang của bạn.


4. Taxonomies

Trong phần này, bạn có thể cấu hình tiêu đề và meta cho hạng mục, tags, và các lưu trữ dạng bài. Các mẫu mặc định trong taxonomies bao gồm như Chuyên mục, Thẻ, Định dạng,.. ở phần này bạn có thể để mặc định như mẫu ban đầu. Đối với các phần mô tả, xin hãy nhớ rằng WordPress SEO sẽ lấy từ danh mục và thẻ của bạn.
Nếu bạn không có bất kỳ mô tả nào trong phần danh mục, các thẻ hay custom taxonomies thì WordPress SEO sẽ không thêm meta description trong archives cho các điều khoản này.


5. Archives

Chúng ta tiếp tục trên tab Archives, bạn sẽ thấy phần tùy chỉnh tiêu đề và meta để lưu trữ tác giả, lưu trữ ngày, và các trang đặc biệt chẳng hạn như tìm kiếm hay trang 404. Bạn nên kiểm tra phần Duplicate content prevention, tạm dịch là tránh bị trùng lặp nội dung. Nếu bạn đang sử dụng một blog với tác giả duy nhất, trang chủ của bạn và phần lưu trữ tác giả sẽ chứa cùng một nội dung và như vậy nội dung sẽ trùng lặp. Nếu trường hợp này đúng với bạn, bạn có thể chọn hoặc vô hiệu hóa nó (hoặc chuyển hướng cùng về trang chủ), cách khác tích vào phần “Add noindex, follow to the author archives” để ngăn chặn trùng lặp nội dung và nó không hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

6. Other

Trong phần này có một số tùy chỉnh bổ sung. Hãy tích và phần “Noindex subpages of archives” và “Use meta keywords tag?“, còn lại để như mặc định.