Sự kiện Director – Đạo diễn sự kiện không giống như một đạo diễn phim, có thể quay đi quay lại 5 lần nếu cảnh phim không ưng ý. Công việc của Đạo diễn sự kiện vô cùng khó khăn, đòi hỏi sự tập trung cao độ với hàng loạt công việc khác nhau trong cùng một chương trình.

cong ty to chuc le khanh thanh

Như việc quản trị doanh nghiệp, quản lý sự kiện cần có người ra quyết định cuối cùng. Trong lĩnh vực tổ chức event người quán lí đó được gọi là “sự kiện Director” – Đạo diễn event. Họ có một vai trò quan trọng thậm chí ở cả những sự kiện có quy mô nhỏ. Bởi họ nên thực hiện, huy động nguồn nhân lực đáng kể như người tham dự, cán bộ, quản trị viên và người trợ giúp đỡ. Hơn thế, họ là đầu mối giao tiếp cả nội bộ và bên ngoài trong suốt quá trình thực hiện event.

Quản lý nhân sự là trách nhiệm nặng nề và quan trọng đối với bất cứ Đạo diễn event nào. Họ là người có khả năng giải quyết 4 trường hợp áp lực một phương pháp hiệu quả nhất. Do đó, sự “bình tĩnh” là điều kiện tiên quyết cho công việc của Event Director.

Vai trò của Đạo diễn sự kiên còn vượt xa công tác quản lý nhân sự. Dưới đây là bảng cung cấp thêm tổng quan về công việc và 4 lưu ý cho từng công việc của họ:

Tuyển dụng và triệu tập công ty trúng thầu

Không nên lúc nào cũng cần có có đề xuất dự thầu.

Tuyển dụng và triệu tập ban tổ chức

Lựa chọn ban thực hiện đã bao gồm điều này

Lập kế hoạch và giám sát việc tuyển dụng và đào tạo mọi nguồn nhân lực cần thiết để tiến hành thực hiện sự kiện.

Nguồn nhân lực bao gồm cả tình nguyện viên nhân viên

Phát triển kế hoạch quản lí sự kiện

Kế hoạch quản lý event là công cụ để phối hợp và đào tạo nhân viên

Đại diện cho event trong giao dịch với bên ngoài.

Đó là làm việc với nhà tài trợ và giới truyền thông và 6 cơ quan công quyền