Tiếp tục trong phần 2, choi68.com sẽ tiếp tục giới thiệu đến bạn những sét đồ thần trong Set đồ Regular Ancient. Trong phần này sẽ gồm 4 Set: Kantata Plate, Hyon Dragon, Apollo Pad và Evis Bone. Mời bạn cùng tiếp tục theo dõi

1. Set đồ thần Kantata Plate


- Khi kích hoạt thuộc tính 2 món trong Set đồ thần Kantata Plate sẽ tăng năng lượng lên +15

- Khi kích hoạt thuộc tính 3 món trong Set đồ thần Kantata Plate sẽ tăng Vitality lên +30

- Khi kích hoạt thuộc tính 4 món trong Set đồ thần Kantata Plate sẽ tăng sát thương phép thuật lên +10%

- Kích hoạt thuộc tính đủ bộ: Tăng sức mạnh lên +50, Tăng tỉ lệ sát thương tuyệt chiêu lên +25, tăng tỉ lệ sát thương hoàn hảo lên +10%, tăng sát thương hoàn hảo lên +20

- Set đồ thần Kantata Plate sẽ bao gồm những món đồ: Kantata Plate Áo Giáp (+5-10 Vit), Kantata Plate Găng tay (+5-10 Vit), Kantata Plate Giày (+5-10 Vit), Kantata Nhẫn độc (+5-10 Vit), Kantata Nhẫn gió (+5-10 Agi).

Set đồ thần mang lại cho game thủ những tính năng vô cùng tuyệt vời

2. Set đồ thần Hyon Dragon


- Khi kích hoạt thuộc tính 2 món trong Set đồ thần Hyon Dragon sẽ tăng phòng ngự lên +25

- Khi kích hoạt thuộc tính 3 món trong Set đồ thần Hyon Dragon sẽ tăng tỉ lệ sát thương gấp đôi +10%

- Kích hoạt thuộc tính đủ bộ: Tăng sát thương tuyệt chiêu + 20, tăng tỉ lệ sát thương chí mạng + 15%, tăng tỉ lệ sát thương hoàn hảo + 15%, tăng sát thương chí mạng + 20 và tăng sát thương hoàn hảo + 20.

- Set đồ thần Hyon Dragon sẽ bao gồm những món đồ: Hyon Dragon Mũ (+5-10 Vit), Hyon Dragon Găng tay (+5-10 Vit), Hyon Dragon Giày (+5-10 Vit), Hyon Kiếm điện (+5-10 Str)

3. Set đồ thân Apollo Pad


- Khi kích hoạt thuộc tính 2 món trong Set đồ thần Apollo Pad sẽ tăng Năng lượng +10

- Khi kích hoạt thuộc tính 3 món trong Set đồ thần Apollo Pad sẽ Tăng ma thuật + 5%

- Khi kích hoạt thuộc tính 4 món trong Set đồ thần Apollo Pad sẽ tăng Tăng tấn công tuyệt chiêu +10

- Khi kích hoạt thuộc tính 5 món trong Set đồ thần Apollo Pad sẽ tăng Mana tối đa +30

- Khi kích hoạt thuộc tính 6 món trong Set đồ thần Apollo Pad sẽ tăng Máu tối đa +30

- Khi kích hoạt thuộc tính 7 món trong Set đồ thần Apollo Pad sẽ tăng Tăng AG Tối đa +20

- Kích hoạt thuộc tính đủ bộ: Tăng sát thương chí mạng lên + 10, tăng sát thương hoàn hảo lên +10 và tăng năng lượng +30

- Set đồ thần Apollo Pad sẽ bao gồm những món đồ: Apollo Pad Áo Giáp (+5-10 Vit), Apollo Pad Quần (+5-10 Vit), Apollo Pad Mũ (+5-10 Vit), Apollo Pad Găng tay (+5-10 Vit), Apollo Gậy xương(+5-10 Str), Apollo Dây Chuyền Băng (+5-10 Str), Apollo Nhẫn phép thuật.

Sức mạnh chiến đấu, khả năng tấn công đối phương được cải thiện đáng kể khi sở hữu Set đồ thần trong MU Client

4. Set đồ thần Evis Bone


- Khi kích hoạt thuộc tính 2 món trong Set đồ thần Evis Bone sẽ tăng tăng tấn công tuyệt chiêu + 15

- Khi kích hoạt thuộc tính 3 món trong Set đồ thần Evis Bone sẽ tăng thể lực + 20

- Khi kích hoạt thuộc tính 4 món trong Set đồ thần Evis Bone tăng sát thương phép thuật + 10

- Kích hoạt thuộc tính đủ bộ: Tỉ lệ sát thương gấp đôi 5%, tăng tỉ lệ sát thương thành công +50 và tăng tỉ lệ hồi phục AG +5.

- Set đồ thần Evis Bone sẽ bao gồm những món đồ: Evis Bone Áo Giáp (+5-10 Vit), Evis Bone Quần (+5-10 Vit), Evis Bone Giày (+5-10 Vit), Evis Dây chuyền gió

Bạn còn tiếp tục muốn theo dõi thêm những set đồ khác của Set đồ thần regular, hãy cùng theo dõi tiếp phần thứ 3 nào.

Chủ đề cùng chuyên mục: