Mở đầu Chất thải gian nguy hiện tại phát sinh ngày càng nhiều bởi giai đoạn cung ứng công nghiệp, công tác quản lý , xử lý hiện nay đang còn nhiều bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ môi trường, việc quản lý và xử lý chất thải không bình an, đặc biệt là chất thải rắn công nghiệp nguy hại, để lại những hậu quả khôn lường về môi trường, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của đồng đội như các điểm tồn lưu hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, các bãi rác không hợp vệsinh, các bãi đổ chất thải của các doanh nghiệp cung cấp… Công ty xử lý chất thải công nghiệp

do vậy, quản lý và xử lý chất thải nguy khốn nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường và tránh các hành động tiêu cực đến sức khỏe con người là một trong những về chuyện cấp bách trong công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn ngày nay. Trong các ngành sản xuất công nghiệp thì ngành công nghiệp phân phối hóa chất bảo vệ thực vật ( BVTV) là một trong những ngành có lượng rác thải gian nguy có độc tính cao nhất, dễ gây ô nhiễm môi trường nhất bởi tính chất đặc biệt trong các sản phẩm của ngành này là dễ phát tán và có chức năng trực tiếp đến sinh vật ( gây chết, ngừng sinh trưởng, gây tê, liệt…)

Trong công đoạn hiện nay khi quá trình công nghiệp hóa, đo thị hóa tăng cường làm cho khoảng trống đất canh tác dần bị thu hẹp, nhưng với áp lực về năng xuất nên ngành tưới cafe đã phải tiêu dùng một lượng lớn phân bón và hóa chất bảo vệ thực vật nhằm tăng năng suất cây xanh, chính bởi thế đâp lại là áp áp lực đặt lên ngành sản xuất hóa chất bảo vệ thực vật cần phải phục vụ đủ nhu cầu của ngành làm béc phun.


http://chatthaicongnghiep.org/hang-q...ng-nghiep.html
http://www.xulychatthaicongnghiep.ne...y-hai-tai.html


Theo thống kê của Bộ nông nghiệp thì hàng năm nước ta tiêu dùng đến 50.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật, đó là một lượng rất lớn đòi hỏi nguồn cung từ các người dùng, dân dụng cung cấp và cả các cơ quan nhập khẩu. Ngành công nghiệp cung cấp hóa chất bảo vệ thực vật so với áp lực sản xuất đủ nhu cầu cho ngành tưới tiêu đã thải ra một lượng lớn chất thải từ công đoạn lắp ráp phân phối như sản phẩm thừa, vật phẩm tồn kho, chất dung môi, tẩy rửa, nước thải, bao bì… Vậy nhóm chúng tôi chọn đề tài “Quản lý chất thải gian nguy ngành chế tạo hoá chất bảo vệ thực vật” để bước đầu mày mò các mối gian nguy của chất thải nguy hiểm ngành công nghiệp này, với đó là những nhóm giải pháp được đưa ra để quản lý tốt và hiệu quả lượng chất thải cần được sử lý.

Xem thêm: Công ty xử lý chất thải công nghiệp - bảng giá xử lý chất thải nguy hại

Chủ đề cùng chuyên mục: