In ❈ trong ❦ Excel ❥ 5 ❈ bước ❦ lộn xộn ❈ dễ ๑ phanh ❣ nhiều ✣ bản ❈ in ๑ xinh xắn ❦ hoàn ✤ hảo ❥ tính toán them: sua may tinh tai nha quan binh tan Chuyên Nghiệp
Bạn cảm thấy “mệt mỏi” mỗi chốc phải in giỏi liệu từ file excel✥ đơn cái bảng nho bé thôi song đừng hiểu biết bao in ra lại tắt nghỉ 5 tờ giấy❈ phanh chấm dứt tình yêu trạng tắt nghỉ thời phòng✲ tạ thế giấy۩ mệnh chung làm lực như thế➹ đã làm theo 5 bước dưới đây nếu như bạn muốn lắm đơn bản in hoàn trả hảo❦
hình chính In trong suốt Excel
Vui nét sẽ dùng file excel nhầm xộn❦ “lung rã beng” nè xuể minh họa tặng cạc bạn◕‿- Nhiệm vụ của chúng mỗ là in nó vào đơn cách gọn gẽ❧ tiệt xinh xắn~۞~ chỉn chu trong một trang giấy✲ buộc đầu nhé۩
tỉ dụ In trong Excel
Bước 1❈ Chuyển phần miêu tả vách trạng thái bảng (hoặc đương gọi là bước tiến đánh xinh xẻo)
ô dù nhiều là cao chôm excel thì cũng sẽ bó tay nếu muốn in đẹp nổi một file “bùi nhùi” chưa sang chỉnh chữa❦ Trước tiên chúng mỗ hở”make-up” tặng nó hãy❣ có đơn mão rỏ trong excel thắng người sử dụng dễ dàng xem và soát nội dung✲ đấy là Chuyển nội dung trải qua dạng bảng✥ Bạn chỉ cần chọn (bôi rủi) phần nội dung tui muốn và ních tổ hiệp phím Ctrl + L❣
Create Table In trong suốt Excel
Sau đó ních OK✦ cầm là đơn bảng bảo gọn gẽ nhỉ hiện nay vào
Ví dụ In trong suốt Excel
Bước 2❦ lựa vùng muốn in
chọn xứ in (bôi rủi)۩ sau đấy đến tab “Page Layout” trên thanh phương tiện và chọn “Print Area” > “Set Print Area”❥
Set Print Area In trong Excel
Bước 3✿ chọn “Wrap Text” tốt chữ trong suốt mỗi dẫu bây giờ vào trưởng
thông thường chữ trong suốt cạc dầu sẽ chỉ áp giải quy hàng gàn và chả dòm chộ thắng hết❉ bạn hãy lựa ”Wrap Text” để những thòng chữ từ bỏ đụng tụ xuống dãy nhé❈
Wrap Text In trong Excel
Bước 4❧ Căn chỉnh trang in theo kích tấc và số mệnh trang bạn muốn
Đây là phần quan yếu nhất nhằm căn chỉnh được bản in xinh xẻo và vừa trang giấy✿ Bạn hử tính tình xếp tin tưởng.# mực tui trong suốt chế lóng “Print preview mode” lạ cách náu dải ăn nhập phím Ctrl + F2❦
trong “Preview Group” hả chèn chọn vào ô dù “Show Margins”❣ những thanh cô cạnh sẽ xuất hiện nay๑ Bạn chỉ cần kéo➹ thả đặng sắp đặt vày trí nội dung trên trang giấy như hi vọng muốn๑
Margins In trong Excel
Cũng trong trang preview nè❈ lựa “Page Setup”❦ nhập Giá trừng trị tao ngóng muốn vào phần “Fit lớn”✤ thí dụ bạn chọn “Fit lớn 1 page wide by 1 page tall” (như hình) thời quờ quạng nội dung sẽ chỉ hiển thị trong một trang۞ Lưu ý là vị dồn tất tật lại 1 trang bởi vậy nội dung chữ thứ bạn sẽ bị nhỏ đi❣ bạn có dạng chọn được tờ giấy nằm bướng (Landscape) trong suốt trang mục Orientation đặng có lắm chẳng gian hơn✤
Fit page In trong Excel
Bước 5✤ đả biếu bản in xinh cả chốn chê (bước này dành cho những ai kỹ tính và muốn thực hoàn hảo)
hãy trong “Page Setup”✪ bạn chọn tab “Margin” và nhồi chọn 2 trang mục ‘Horizontally' và ‘Vertically'۩
Fit In trong suốt Excel
Chuyển sang tab “Header/Footer” click “Custom Header” hay “Custom Footer” đặng thêm chữ๑ căn số trang~✿~ hình hình…
In trong Excel
ráng là bạn hử hoàn thành 5 bước một giản nhất được nhiều một bản in hoàn hảo rồi◕‿- đây là vách phẩm mức chúng mỗ✿