Đây là loai gà có lối đánh ra vào rất chăt chẽ. Nếu ở dưới thì cài chặt đầu vào hầu đối thủ mà chen chặt vào khiến đối thủ có mổ mà đá nó cũng khó có thể trúng được nó vì cứ mổ là nó lai đôn đẩy chặt.
thông thương đã là gà quấn thường đi kèm với mé hai mang.Có thế là mé tảng nếu quấn trên hoặc hầu dé mé với gà quấn dưới hay còn gọi là đội hầu đá mé.
Đá chơi gà quấn mé thì cần có mấy điểm lưu ý: 1 là gà này chân quản thường nhỏ và thắt chân đánh mới có độ mau lẹ và gãy đòn, chân trụ thường liền lac mặt lanh le và tinh quái. mỏ thường là mỏ sẻ, và hai mỏ bằng nhau như vậy gà đá hầu mau mắn chí là bắn.Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé.
Chúc anh em thành công.