Xem Thêm: ngan hàng nao cho vay the chap giai to xe

Hạn mức cho vay cho vay sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ: 70% tài sản đảm bảo
Thời hạn vay: tối đa 12 tháng
Loại tiền vay: VNĐ hoặc ngoại tệ khác
Phương thức trả nợ: Trả lãi hàng tháng. Trả gốc theo thời gian của từng khế ước nhận nợ

Có thể chủ động trong hạn mức được cấp
Vốn gốc được trả góp trong suốt thời gian vay
Thủ tục vay vốn nhanh chóng, dễ dàng

Ngân hàng VPBank cho vay sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ
Xem Thêm: Vay the chap so do

Hạn mức cho vay sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ: tối đa 80% đối với cho vay vốn lưu động và 90% đối với cho vay đầu tư TSCĐ.
Thời gian cho vay: tối đa 12 tháng đối với cho vay vốn lưu động và tối đa 60 tháng đối với cho vay đầu tư TSCĐ
Loại tiền vay: VND
Phương thức trả nợ:cho vay theo món (lãi trả định kỳ, gốc trả định kỳ/cuối kỳ) hoặc cho vay theo hạn mức (lãi trả hàng tháng, gốc trả cuối kỳ)

Lợi ích
Xem Thêm: vay tiền xây nhà agribank

Thời gian, thủ tục nhanh chóng, đơn giản
Được sự tư vấn chuyên nghiệp của các chuyên viên quan hệ khách hàng về phương án kinh doanh

Địa bàn hỗ trợ vay vốn: Tp.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Long An, Bến Tre
Hãy nhấc máy gọi số 0938.603.822 để được tư vấn vay thế chấp, vay vốn ngân hàng nhanh nhất, vay đáo hạn, vay giải chấp.

Vay đáo hạn ngân hàng agribank, vay vốn ngân hàngl ãi suất thấp, vay mua nhà, vay xây sửa nhà, vay thế chấp ngân hàng lãi suất thấp