Định nghĩa chất thải rắn. xử lý chất thải công nghiệp Chất thải rắn được hiểu là đa số các chất thải phát sinh do các động tác của con người và động vật sinh tồn ở dạng rắn, được thải bỏ trùng hợp còn có ích hay tự dưng muốn dùng nữa.

Quản lý chất thải rắn là tác động của các tập đoàn và cá nhân nhằm giảm bớt ảnh hưởng của chúng đến sức khỏe loài người, môi trường hay mỹ quan. Các hoạt động đó liên quan đến việc thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải… Quản lý chất thải rắn cũng có thể góp phần phục hồi các nguồn khoáng sản lẫn trong chất thải.

Quản lý chất thải nguy nan là các hành động liên quan đến việc phòng ngừa, giảm thiểu, phân định, phân loại, tái sử dụng trực tiếp, lưu giữ tạm thời, vận chuyển và xử lý chất thải gian nguy.

Vận chuyển chất thải rắn và chất thải nguy khốn là công đoạn chuyên chở chất thải rắn và chất thải gian nguy từ nơi phát sinh đến nơi xử lý, có thể kèm theo việc thu gom, đóng gói, bảo quản, lưu giữ tạm thời, trung chuyển, sơ chế chất thải nguy nan.

Xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hiểmlà giai đoạn tiêu dùng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật nhằm chuyển đổi, loại bỏ, cách ly, tiêu huỷ hoặc phá huỷ tính chất, thành phần nguy nan của chất thải nguy nan (kể cả việc tái chế, tận thu, thiêu đốt, đồng xử lý, cô lập, chôn lấp) với mục đích sau cuối là không gây hoạt động xấu đến môi trường và sức khoẻ con người.

Tái tiêu dùng, tái chế chất thải là việc trực tiếp dùng lại hoặc thu hồi, tái chế lại từ chất thải các thành phần có thể dùng để biến thành các item mới, hoặc các dạng năng l­ượng để chuyên dụng cho các hoạt động sinh hoạt và chế tạo.PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN

nguồn gốc phát sinh chất thải rắn là do tác động của nhân loại, chính bởi thế chất thải rắn rất nhiều. Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm - giá xử lý rác thải công nghiệp

Có nhiều cách phân loại chất thải rắn, ví dụ như phân loại theo xuất phát phát sinh, phân loại theo thành phần hóa học, theo tính chất độc hại, theo khả năng công nghệ xử lý và tái chế…
  • a) Phân loại theo nguồn gốc phát sinh

Tùy theo lĩnh vực tác động của con người mà chất thải rắn xuất hiện được phân loại thành:

– Chất thải rắn đô thị: chất thải từ hộ gia đình, chợ, trường học, cơ quan…

– Chất thải rắn tưới tiêu: rơm rạ, trấu, lõi ngô, bao bì thuốc bảo vệ thực vật…

– Chất thải rắn công nghiệp: chất thải từ các người sử dung, nhà máy, khu công nghiệp. Ví dụ như nhựa, cao su, giấy, thủy tinh…
  • b) Phân loại theo thành phần hóa học

– Chất thải rắn hữu cơ: chất thải thực phẩm, rau củ quả, phế thải đồng ruộng, chất thải hình thành thức ăn…

– Chất thải rắn vô cơ: chất thải vật liệu xây dựng như đá, sỏi, xi măng, thủy tinh…
  • c) Phân loại theo tính chất độc hại

– Chất thải rắn tầm thường: giấy, vải, thủy tinh…

– Chất thải rắn nguy khốn: chất thải công nghiệp nguy nan, chất thải nuôi trồng nguy khốn, chất thải y tế nguy hại…
  • d) Phân loại theo khoa học xử lý hoặc khả năng tái chế

– Chất phải phân hủy sinh học, phân thải khó phân hủy sinh học,

– Chất thải cháy được, chất thải không cháy được,

– Chất thải tái chế được: kim loại, cao su, giấy, gỗ…

một số TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA CHẤT THẢI RẮN

Khi tính toán các yếu tố khoa học cho quá trình xử lý chất thải rắn người ta thường nói đến một vài tính chất của nó như tỷ trọng,độ ẩm, độ xốp, kích thước trung bình… Trong giả dụ kỹ thuật nhiệt phân được lựa chọn người ta còn lưu tâm đến các tính chất khác của chất thải như nhiệt trị, nhiệt dung riêng, độ cháy, độ tro v.v…

Khối lượng riêng

Khối lượng riêng của chất thải rắn được định nghĩa là khối lượng của vật chất tính trên một đơn vị dung tích chất thải (kg/m3). Khối lượng riêng của chất thải rắn có thể thay đổi tuỳ thuộc vào những trạng thái của chúng như chất thải đổ đống có nén hoặc không nén.

Độ ẩm

Độ ẩm của chất thải rắn được biểu diễn bằng tỷ trọng lượng hơi nước (%) có chứa trong một đơn vị khối lượng chất thải. Người ta thường tính toán độ ẩm theo công thức sau đây:

Nguyên tắc xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ mầm non => https://www.blogmamnon.top/2017/11/n...-giao-duc.html

Chủ đề cùng chuyên mục: