Công ty xử lý chất thải công nghiệp Xử lý chất thải nguy hại bằng phương pháp vật lý nhằm tách chất gian nguy ra khỏi chất thải bằng các bí quyết tách pha.

Các cách hoá học và vật lý

Xử lý chất thải nguy hại bằng cách vật lý nhằm tách chất nguy nan ra khỏi chất thải bằng các phương pháp tách pha.

Xử lý chất thải gian nguy bằng phương pháp hoá học nhằm thay đổi tính chất hoá học của chất thải để chuyển nó về dạng không nguy hại.

- Lọc. Lọc là cách tách hạt rắn từ dòng lưu chất (khí, lỏng hay kem nhão…) khi đi qua môi trường xốp (vật liệu lọc). Các hạt rắn được giữ lại ở vật liệu lọc. giai đoạn lọc có thể thực hiện nhờ chênh lệch áp suất gây bởi trọng lực, lực ly tâm, áp suất chân không, áp suất dư.

- Kết tuả. Kết tuả là giai đoạn chuyển chất hoà tan thành dạng không tan bằng các phản ứng hoá học tạo tủa hay đổi mới thành phần haó chất trong dung dịch (thay đổi pH…), đổi mới điều kiện vật lý của môi trường (hạ nhiệt độ) để giảm độ hoà tan của hoá chất, phần không tan sẽ kết tinh. phương pháp kết tuả hay dùng kết hợp với các công đoạn tách chất rắn như lắng cặn, ly tâm và lọc.

- Oxy hoá khử. Phản ứng oxy hoá khử là phản ứng trong đó trạng thái oxy hoá của một chất phản ứng tăng lên trong khi trạng thái oxy hoá của một chất khác giảm xuống. Chất cho điện tử là chất khử, chất nhận điện tử là chất oxy hoá. Để thực hiện công đoạn lắp ráp oxy hoá khử, người ta trộn chất thải với hoá chất xử lý (tác nhân oxy hoá hay khử) hay cho tiếp xúc các hoá chất ở các dạng dung dịch với hoá chất ở thể khí.

- Bay hơi. Bay hơi là làm đặc chất thải dạng lỏng hay huyền phù bằng bí quyết cấp nhiệt để hoá hơi chất lỏng. cách này hay dùng trong các công đoạn xử lí nước sạch xử lý sơ bộ để giảm số lượng chất thải cần xử lý cuối cùng.

- Đóng rắn và bất biến chất thải

Đóng rắn là làm cố định hoá học, triệt tiêu tính lưu động hay cô lập các thành phần ô nhiễm bằng lớp vỏ bền vững phân thành một khối nguyên có tính trọn vẹn cấu trúc cao.bí quyết này nhằm giảm tính lưu động của chất nguy hiểm trong môi trường; làm chất thải dễ vận chuyển do giảm khối lượng chất lỏng trong chất thải và đóng rắn chất thải; giảm bề mặt tiếp xúc chất thải với môi trường tránh thất thoát chất thải do lan truyền, rò rỉ, tránh hoà tan hay khử độc các thành phần gian nguy.=> bảng giá xử lý chất thải nguy hại => Công ty xử lý chất thải công nghiệp

Đóng rắn là giai đoạn bổ sung vật liệu vào chất thải để phân thành khối rắn. Trong đó có thể có các liên kết hoá học giữa chất độc hại và phụ gia.

định hình là công đoạn lắp ráp chuyển chất thải thành dạng định hình hoá học hơn. Thuật ngữ này cũng có cả đóng rắn nhưng cũng bao gồm cả sử dụng các phản ưng hoá học để chuyển đổi các thành phần chất độc hại thành chất mới không độc.

- Cố định hoá học là chuyển đổi chất độc hại thành dạng mới không độc.

- Bao gói là quá trình bao phủ hoàn toàn hay sử dụng hàng rào bao quanh khối chất thải bằng một chất khác.

Chất kết dính vô cơ chuyên dùng là ximăng, vôi, pozzolan, thạch cao, silicat. Chất kết dính hữu cơ thường dùng là epoxy, polyester, nhực asphalt, polyolefin, ure formaldehyt;

Các bí quyết nhiệt

bí quyết đốtcông đoạn lắp ráp đốt là một công đoạn lắp ráp biến đổi chất thải rắn dưới tính năng của nhiệt và các công đoạn xử lí nước sạch oxy hóa hoá học. Bằng cách đốt chất thải ta có thể giảm thể tích của nó đến 80-90%. Nhiệt độ buồng đốt phải cao hơn 800oC. cống phẩm sau cuối bao gồm khí có nhiệt độ cao bao gồm nitơ và cacbonic, hơi nước, và tro. Năng lượng có thể thu hồi được từ công đoạn lắp ráp bàn luận nhiệt do khí sinh ra có nhiệt độ cao.

Đốt thùng quay. Lò đốt thùng quay được dùng để xử lý các loại chất thải nguy hiểm ở dạng rắn, cặn, bùn và cũng có thể ở dạng lỏng. Thùng quay động tác ở nhiệt độ khoảng 1100°C.Đốt. Đốt là công đoạn lắp ráp oxy hoá ở nhiệt độ cao bằng oxy không khí. Bằng cách đốt chất thải gian nguy, ta có thể giảm thể tích của nó đến 80-90%. Nhiệt độ buồng đốt phải cao hơn 800 oC. item sau cuối của công đoạn đốt là các chất không gian nguy như nước, CO2, …

- Đốt bằng bí quyết phun chất lỏng. Chất thải nguy khốn dạng lỏng được đốt trực tiếp trong lò đốt bằng cách phun vào vùng ngọn lửa hay vùng cháy của lò phụ thuộc vào nhiệt trị chất thải. Lò đốt được duy trì nhiệt độ khoảng trên 1000oC. Thời gian lưu của chất thải lỏng trong lò từ vài phần giây đến 2,5 giây.

- Đốt thùng quay. Lò đốt thùng quay được sử dụng để xử lý các loại chất thải nguy hại ở dạng rắn, cặn, bùn và cũng có thể ở dạng lỏng. Thùng quay hành động ở nhiệt độ khoảng 1100oC.

- Đốt có xúc tác. dùng xúc tác cho vào lò đốt để tăng vận tốc oxy hoá chất thải ở nhiệt độ thấp so sánh với lò đốt thông thường (<537oC). Phương pháp này chỉ áp dụng cho chất thải lỏng.

Sử dụng chất thải nguy hại làm nhiên liệu

Đây là phương pháp tiêu hủy chất thải bằng cách đốt cùng với các nhiên liệu thông thường khác để tận dụng nhiệt cho các thiết bị tiêu thụ nhiệt: nồi hơi, lò nung, lò luyện kim, lò nấu thủy tinh. Lượng chất thải bổ sung vào lò đốt có thể chiếm 12-25% tổng lượng nhiên liệu.

Nhiệt phân

Nhiệt phân là quá trình phân hủy hay biến đổi hoá học chất thải rắn xảy ra do nung nóng trong điều kiện không có sự tham gia của oxy và tạo ra sản phẩm cuối cùng của quá trình biến đổi chất thải rắn là các chất dưới dạng rắn, lỏng và khí.

Nhiệt phân là quá trình tiêu hủy hay biến đổi hoá học xảy ra do nung nóng trong điều kiện không có oxy. Quá trình nhiệt phân gồm hai giai đoạn. Giai đoạn một là quá trình khí hoá. Chất thải được gia nhiệt để tách thành phần dễ bay hơi như khí cháy, hơi nước… ra khỏi thành phần cháy không hoá hơi và tro. Giai đoạn hai các thành phần bay hơi được đốt ở điều kiện phù hợp để tiêu hủy hết các cấu tử nguy hại.

Nhiệt phân bằng hồ quang - plasma. Thực hiện quá trình đốt ở nhiệt độ cao (có thể đến 10.000°C) để tiêu hủy chất thải có tính độc cực mạnh. Sản phẩm là khí H2 và CO, khí axit và tro.
=> https://www.blogmamnon.top/2017/11/n...-giao-duc.html
=> https://www.blogmamnon.top/2017/05/x...sach-ep-o.html

Chủ đề cùng chuyên mục: