xử lý chất thải công nghiệp Thoát nước và xử lý nước thải là một trong những nội dung quan trọng của công tác quy hoạch và quản lý lớn mạnh thị trấn. Các địa phương của Việt Nam đang đương đầu với vấn đề thoát nước, ngập úng và xử lý nước thải đặc trưng biến đổi khí hậu ngày nay cũng đang tác động không nhỏ tới lĩnh vực này.

sơ đồ thoát nước tại các đô thị phần nhiều là hệ thống thoát nước chung cho 3 loại nước thải sinh hoạt, nước thải cung ứng và nước mưa được đầu tư thành lập qua nhiều thời kỳ khác biệt, không hoàn chỉnh, đồng bộ, nhiều tuyến cống xuống cấp nên khả năng tiêu thoát nước thấp. Nhiều thành phố tỉnh lị việc xây dựng các đường ống xử lý nước thải còn nhiều giảm thiểu. Tỷ lệ các hộ đấu nối vào mạng lưới thoát nước thị trấn nhiều nơi còn rất thấp. Tình trạng nước thải sinh hoạt, chế tạo được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sau đó theo các tuyến cống và xả trực tiếp ra môi trường, thậm chí xả thẳng vào nguồn tiếp nhận đúng “nguyên bản”, không xử lý vẫn diễn ra hàng ngày ở cả thị trấn và nông thôn. Trong nhiều năm qua một vài thị trấn lớn sơ đồ thoát nước đã được tăng cấp cải tạo, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân không phục vụ đề nghị. Tình trạng ngập úng thị trấn diễn ra thường đặc trưng vào mùa mưa. Ngập úng gây ra tình trạng ùn tắc giao thông, đảo lộn cuộc sống phổ biến, ảnh hưởng đến phân phối, lưu thông hàng hóa …Nhiều khu thị trấn mới, mặc dù nước thải sinh hoạt đã được tách khỏi nước mưa từ ngay trong công trình, nhưng do sự tăng trưởng không đồng bộ và sự gắn kết hạ tầng công nghệ bên cạnh như kết nối với sơ đồ thoát nươc, cao độ nền, kết nối giao thông còn quá nhiều tránh dẫn đến hoạt động của sơ đồ thoát nước không tốt nhất và hiện tượng ngập úng cũng như ô nhiễm môi trường do nước thải tại các khu đô thị này diễn ra tăng thêm.

2. hiện tại phổ biến có 2 mô hình đó là mô hình tập trung hay phi tập trung:

Mô hình tập trung thường được thành lập cho các đô thị có mật độ dân số cao, có điều kiện xây dựng đồng bộ. Tuy nhiên mô hình này có nhiều hạn chế do giá thành đầu tư so với quản lý nước thải cao, nhất là giá tiền đầu tư cho hệ thống thu gom và tầm giá cho công tác vận hành và bảo dưỡng…Trong khi đó mô hình xử lý nước thải phi tập trung đặc trưng sử dụng cho các khu thành phố mới, các khu dân cư, các vùng ven đô, nông thôn, làng nghề đó là những nơi không các kỹ năng hoặc chưa thể kết nối với sơ đồ thoát nước tập trung , giải pháp này cho phép tiêu dùng các cách xử lý tại chỗ , riêng lẻ cho từng hộ thoát nước hay hài hòa , trong điều kiện khi không một cách lâu dài và mô hình này đang tỏ ra có nhiều thế mạnh :

- Về kỹ thuật: Xử lý nước thải phi tập trung cơ bản dựa vào các giải pháp phòng ngừa thay vì đối phó với các tình hướng. Tận dụng được sự đầu tư từ các hộ thoát nước. Cho phép sử dụng các giải pháp khoa học đơn giản mức giá thấp.

- Về môi trường: Trong hệ thống xử lý, nước bơm lên tại các điểm đều nhỏ nên khi có sự cố giảm thiểu rủi ro cho môi trường. Lợi dụng địa hình có sẵn để giảm chi phí vận hành (ví dụ lợi dụng độ dốc để duy trì dòng chảy nhờ áp lực thủy tĩnh),

- Về tài chính: giá tiền xây dựng sơ đồ thu gom nước thải thấp, ít gây xáo trộn về hạ tầng có sẵn (đường xá, công trình, các nhà cửa xây dựng mà sơ đồ thu gom chạy qua). Tiết kiệm chi phí bằng cách đầu tư từng bước, từng phần, phát triển quy mô , địa bàn theo đề nghị thực tế
Với thời gian bề ngoài, kiến thiết ngắn, dùng nguyên liệu và nhân công địa phương, mô hình xử lý nước thải phi tập trung được nhiều nước trên trái đất sử dụng.

3. Các lao lý của luật pháp có liên quan đến quản lý xử lý nước thải phi tập trung. Ngày 3/4/2015 Bộ xây dựng ban hành Thông tư số 04/2015/TT-BXD đã điều khoản chi tiết chỉ bảo quản lý xử lý nước thải phi tập trung đó là:

- Xử lý nước thải phi tập trung tại chỗ thường được sử dụng đối với các hộ thoát nước riêng lẻ với tổng lượng nước thải dưới 50m3/ngày.đêm và thiết bị/trạm xử lý nước thải được đặt ngay tại khuôn viên của hộ thoát nước.

- Xử lý nước thải phi tập trung theo cụm thường được sử dụng với các hộ thoát nước ở gần nhau với tổng nước bơm lên thải từ 50 m3/ngày.đêm đến 200 m3/ngày.đêm. Tùy thuộc vào điều kiện chi tiết, trạm xử lý nước thải có thể được đặt tại khuôn viên của một hộ thoát nước hoặc ở một địa điểm riêng biệt, thuận lợi để thu gom nước thải từ các hộ thoát nước.

- Xử lý nước thải phi tập trung theo khu vực thường được ứng dụng trong một địa giới hành chính nhất định với tổng nước bơm lên thải từ 200 m3/ngày.đêm đến 1000 m3/ngày.đêm và địa điểm của trạm/nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch thoát nước phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc lựa chọn khoa học để xử lý nước thải phi tập trung phải tuân thủ theo các luật pháp chi tiết như quy mô công suất trạm/nhà máy xử lý nước thải, thành phần và tính chất nước thải phát sinh, mức độ ô nhiễm, sức chịu tải nguồn tiếp nhận, địa điểm xả nước thải sau xử lý từ nơi phát sinh nước thải. khoa học xử lý nước thải phải đảm bảo các yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lưu lượng thải sau xử lý. chắc chắn điều kiện về khoa học, tài chính và năng lực quản lý, vận hành trạm/nhà máy xử lý nước thải, điều kiện về khí hậu, địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn. Hình như, công nghệ xử lý nước thải có kỹ năng mở rộng hoặc nâng công suất và kỹ năng kết nối với sơ đồ xử lý nước thải tập trung trong tương lai và các yếu tố khác về môi trường có liên quan.

Các kỹ thuật áp dụng để thực hiện xử lý nước thải phi tập trung gồm: Bể tự hoại, bể lọc kỵ khí có vách ngăn, bể tự hoại cải tiến có vách ngăn và ngăn lọc kỵ khí dòng hướng lên, hồ kỵ khí, hồ hiếu-kỵ khí, hồ định hình, bãi lọc trồng cây, bể phản ứng theo mẻ và các khoa học khác.

4. một vài kết quả bước đầu: Mô hình xử lý nước thải phi tập trung đã sử dụng và có những kết quả nhất định được thực hiện ở thị trấn Chợ Rã, Chợ Mới (Bắc Kạn), Nước Hai (Cao Bằng), Minh Đức (Hải Phòng), An Bài (Thái Bình) trong khuôn khổ Chương trình Nước và vệ sinh cho các thành phố nhỏ của Chính phủ Phần Lan. Ở tại làng Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội (YWAM NGO và Bộ TN&MT, 2007), sơ đồ xử lý nước thải phân tán cho nhóm hộ gia đình ở thôn Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội (EAST Việt Nam – ADB, 2012), làng Viêm Xá, thành phố Bắc Ninh, trường học ở thành phố Vinh và chợ ở thị trấn Cần Thơ (Chương trình Quản lý nước thải và rác thải, GIZ, 2010-2013), bệnh viện Nhi Thanh Hóa, những làng nghề, cơ sở giết mổ gia súc v.v.

5. mặc dù đã có những quy định và thắng lợi bước đầu xong dùng mô hình xử lý nước thải phi tập trung cũng còn nhiều cạnh tranh và thử thách như: lựa chọn công nghệ như thế nào để ưa thích, chất lượng bề ngoài và xây cất công trình, quy trình thẩm định, Tỷ lệ đấu nối hộ gia đình thấp, tài chính bền vững, năng lực vận hành - bảo trì, giám sát, theo dõi và kiểm soát của địa phương đồng thời sự nhập cuộc của đồng đội dân cư nơi dự án triển khai thực hiện. Một trong những khó khăn bây giờ cũng đang làm giảm thiểu việc ứng dụng mô hình này là Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải xử lý phi tập trung xả vào nguồn tiếp nhận chưa được Bộ khoáng sản Môi trường ban hành theo quy định tại khoản 5 Điều 4 của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 6/8/2014 của Chính phủ.

=> bảng giá xử lý chất thải nguy hại => Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm

Kết luận: việc ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước đang ngày càng trầm trọng đặc trưng thiếu nguồn lực trong đầu tư phát triển hệ thống thoát nước tập trung thì ứng dụng mô hình xử lý nước thải phi tập trung đang là một trong các giải pháp quan trong góp phần khắc phục những giảm thiểu trên. thành công của việc dùng mô hình này phụ thuộc vào hoàn thiện thể chế, ban hành quy chuẩn/tiêu chuẩn, cơ chế quản lý và các chính sách ưu đãi hỗ trợ có liên quan./.

=> https://www.blogmamnon.top/2017/11/n...-giao-duc.html
=> https://www.blogmamnon.top/2017/05/x...sach-ep-o.html

Chủ đề cùng chuyên mục: