Đàn Nam Giao từng được xây dựng chính nhờ triều đại phong kiến hoàng đế Gia Long năm 1803 ở làng nghề An Ninh, mục đích thường được biết đến chính là địa điểm để những vua trị vì thời kì Nguyễn tế trời tế đất. Đàm được dời về phía Nam kinh thành Phú Xuân, hiện nay thuộc phường Trường An, TP Huế đúng năm 1806.
Nam Giao chính là đàn tế duy nhất vẫn giữ từng được khá nguyên vẹn tại nước ta, từng được bao bọc xung quanh vì rừng thông xanh. Rừng thông này trước kia bởi vì đích thân hoàng đế cùng quan lại đúng triều vun trồng, chăm bón, bởi vì đàn tế chính là địa danh linh thiêng bậc nhất cùng cần được bảo vệ. dù ngày nay những cây thông cũ đã ko còn tuy nhiên ban quản lý khu tổ hợp bằng chứng đang tiếp tục thay thế trồng thêm những cây cực kỳ. Đàn đã có ba tầng tượng trưng “tam tài” là thiên, địa, nhân, hình thành chồng lên nhau.
Chia sẻ : homestay ở huế đẹp

Tầng cao hàng đầu riêng có của đan đã có hình tròn, gọi là Viên Đàn, Linh hồn thuộc về trời, lan can gần đã được quét vôi xanh. Nền Viên Đàn lát đá Thanh khoét lỗ hình tròn, tên gọi Thanh Ốc.
Tầng thứ hai đã nên hình vuông, gọi thường được biết đến chính là Phương Đàn, Biểu tượng thuộc về đất, lan can gần từng được quét vôi vàng. Người ta dùng màu đắc địa dựng lều bằng vải lúc tế, tên gọi Hoàng Ốc.
Tầng cuối trải qua lịch sử cũng là hình vuông, lan can gần được quét vôi đỏ, Biểu tượng tại con người. Bậc cấp và trổ cửa 4 mặt Bắc - Nam - Đông - Tây từng được thiết kế tại cả 3 tầng.
bên cạnh đó còn có nhiều công trình gần 3 tầng đàn tế giống như Thần Khố (kho chứa đồ tế lễ), Thần Trù (nhà bếp chuẩn bị con vật để còn có ra cúng tế), Trai Cung (nơi để vua nghỉ ngơi hoặc là trai giới vài trước đây nghỉ lễ tế), cùng với những công trình khác.
Tham khảo để biết thêm : dulich.dantri
Quan niệm phong kiến đối với rằng hoàng đế thường được biết đến chính là con trời (thiên tử) nên đơn thuần chỉ hoàng đế mới đã có quyền từng được cúng tế đất trời (cha mẹ hoàng đế), cầu đối với quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, tạ ơn trời đất. Mùa xuân năm 1807, lễ tết Tế Giao đã được tổ chức thực hiện lần đầu thưởng thức dưới nhà Nguyễn, cùng với đều đặn tổ chức hàng năm tới triều vua Thành Thái 100 năm sau đấy thì thay đổi quy luật thành ba năm/lần.
Quá trình chuẩn bị đàn tế đã được giao đối với bộ lễ cùng bộ Công vài tháng trước đó bởi vì có nhiều nghi lễ tết, vật dụng phức tạp và tốn kém. Bản thân vua cùng với các quan lại cũng trai giới trong ba ngày xưa buổi nghỉ lễ. Triều vua Bảo Đại, trai giới bị rút xuống chỉ còn một khoảng thời gian.
những con vật đen ra cũng tế cơ hội này được gọi là con sinh (con sanh), bao gồm dê, heo, trâu trải qua lịch sử số phần trăm hàng chục từng được vỗ béo trong thời gian chuẩn bị bằng thức ăn sạch.