Những tính năng nổi bật của phần mềm quản lý đào tạo là gì và những thắc mắc liên can sẽ được chúng tôi giải thích rõ hơn trong chủ đề này bạn nhé hoặc liên lạc ngay để được tư vấn thêm.

Những tính năng của phần mềm quản lý đào tạo ?

Xem thêm https://pastelink.net/gmi2

Phần mềm quản lý trường học được thiết kế thông minh, theo đúng quy trình quản lý và qui chế của bộ. Khả năng linh hoạt cao cho cả hệ niên chế vào tín chỉ. hệ thống phần mềm đã được áp dụng rất rộng cho các trường học trong cả nước đào tạo ở những hệ đại học, cao đẳng, trung cấp, hệ chuyên nghiệp và cả hệ đào tạo nghề.Phần mềm có một vài tính năng nổi bật như sau:

1. Quản lý tuyển sinh.
2. Quản lý học sinh học sinh.
3. Quản lý đào tạo.
4. Quản lý gần thời khoá biểu tự động.
5. Quản lý giờ dạy giáo viên.
6. Quản lý tài chính.
7. Quản lý hồ sơ cán bộ viên chức.
8. Scan điểm thông minh.
9. Cổng thông tin điện tử.

Đó là những chia sẻ nhỏ của bên tôi. Nếu bạn có nghi vấn gì thì xin liên lạc ngay để được bên mình tương trợ hơn nữa bạn nhé

Tham khảo: http://phanmemquanlydaotao.cuchot.mobi/