xử lý chất thải công nghiệp chi tiết, trong lĩnh vực công nghiệp, hàng tuần, lượng chất thải như tro, xỉ, bã thạch cao (GYP) hoạt động cung cấp thép, nhiệt điện than và sản xuất phân bón DAP lên đến gần 16 triệu tấn; chất thải sinh hoạt thành phố khoảng 25 triệu tấn; chất thải và phụ phẩm tưới vườn khoảng 43 triệu tấn... Song đa số lượng chất thải này chưa được tận thu, sử dụng làm nguyên, nhiên liệu đầu vào cho các ngành sản xuất khác Bên cạnh đó Việt Nam vẫn phải nhập khẩu hàng triệu tấn giấy, nhựa và sắt thép phế liệu chuyên dụng cho cung ứng trong nước.Ông Hoàng Quyết Tiến, tổ chức Cổ phần An Sinh cũng cho rằng, chất thải rắn từ sinh hoạt tại Việt Nam rất lớn, sản lượng tới 80.000 tấn/ngày. Riêng tại Tp.Hà Nội, khoảng 7.000 tấn/ngày; Tp.HCM 8.000 tấn/ngày; mức độ phát sinh hàng năm 13-15%... Đây là nguồn nguyên liệu tái chế tiềm năng, nhưng Việt Nam hiện chưa có chế tài phân loại chất thải rắn tại nguồn. Chất thải rắn vẫn sử dụng công nghệ chôn lấp ủ yếm khí là chính... nên gây ô nhiễm nguồn nước, không khí. Số ít dùng công nghệ đốt thiêu gây phát thải khí độc hại ra môi trường.

Theo ông Phạm Trọng Thực, Cục khoa học an toàn và môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương, thách thức trong việc hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam là so với việc tái chế, tái dùng chất thải công nghiệp: các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quản lý chất thải công nghiệp, tiêu dùng chất thải công nghiệp làm vật liệu xây dựng, cống phẩm thương mại thiếu và chưa đồng bộ. Khó khăn trong việc tiêu thụ cống phẩm từ chất thải công nghiệp (gạch không nung, thạch cao nhân tạo...). Mặt khác, công nghệ và quy mô tái chế chất thải còn lỗi thời, gây ô nhiễm. Đồng thời, thiếu vốn đầu tư cho ngành công nghiệp tái chế chất thải.

Trong tái chế tro xỉ người dùng nhiệt điện than, ông Nguyễn Thanh Tùng, Công ty cổ phần tư vấn thành lập điện 1 cho biết, do kỹ thuật đốt tại một số công ty đã cũ, hàm lượng mất khi nung trong tro xỉ cao làm ảnh hưởng tới khả năng dùng cho sản xuất vật liệu thành lập. Hơn nữa, trong chế độ chính sách vẫn thiếu quy chuẩn, tiêu chuẩn để phân loại tro xỉ phục vụ các ứng dụng tiêu thụ nhiều như vật liệu san lấp, đắp nền đường...

Tro xỉ tại một số người tiêu dùng nhiệt điện hiện đã được phân tích và xác nhận là chất thải rắn phổ biến, nhưng theo QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hiểm thì tro bay của các người sử dung thuộc đối tượng "có tài năng" là chất thải nguy nan. Đây là rào cản pháp lý gây hiệu ứng tâm lý trong ứng xử của công ty quản lý, công ty cùng với tro, xỉ nhiệt điện.

Hà Lan chuẩn bị chuyển giao khoa học

Theo ông Thực, Việt Nam đã có Luật Bảo vệ môi trường nguyên lý thu hồi xử lý rác thải sau cung ứng và khuyến khích tái chế. Dường như có Chiến lược vững mạnh xanh năm 2012, Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo đến 2030 tầm nhìn 2050. Đồng thời, Chính phủ có những ưu đãi về thuế, hỗ trợ vốn, đất đai để xây dựng cơ sở tái chế chất thải. Ưu tiên hướng tới nền kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực công nghiệp...

Trong lĩnh vực đồng ruộng, tăng cao sử dụng năng lượng sinh khối và khí sinh học; thành lập mô hình phân phối phối hợp xử lý chất thải, sinh năng lượng. Đặc biệt, ưu tiên tái chế, dùng phụ phẩm và phế phẩm từ các ngành thuỷ sản, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, da giày... trong chuỗi phân phối; thúc đẩy phân phối năng lượng từ chất thải thị trấn.Với tro, xỉ nhiệt điện, ông Tùng đề xuất, cần nghiên cứu, đầu tư các khoa học hiện đại để xử lý tăng cao chất lượng tro xỉ, cải thiện quá trình đốt than, tăng khả năng tái dùng... Nhà nước sớm ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, chỉ dẫn liên quan tới thu gom, vận chuyển và tái sử dụng tro xỉ từ nhiệt điện than. tăng cường tuyên truyền sâu rộng về chất lượng và hiệu quả nhất sử dụng vật liệu thành lập không nung, vững mạnh thị trường vật liệu thành lập từ tro, xỉ... Mặt khác, cần có các chính sách, chế độ ưu đãi về tiếp cận vốn, ưu đãi thuế... so với các cửa hàng xử lý, tiêu thụ tro xỉ. Xem thêm: giá xử lý rác thải công nghiệp => Quy trình xử lý chất thải công nghiệp
Trước các thách thức với nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam cho biết, Hà Lan đã chiến thắng trong nhiều chương trình, dự án nghiên cứu và triển khai thu gom, tái tiêu dùng chất thải các loại rác thải làm nguyên, nhiên liệu đầu vào cho cung ứng. vì vậy, với kinh nghiệm, kỹ thuật và nguồn lực của mình, Hà Lan sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam từng bước thành lập nền kinh tế tuần hoàn trong tương lai.

Ông Therus Gieling, Đại diện tập đoàn GC International tán thành, Khó khăn lớn nhất là khi lượng rác thải phát sinh ngày càng lớn thì tài năng thu gom, tái sử dụng lại chưa tương xứng. đặc thù là việc chưa thực hiện phân loại rác thải từ nguồn, thiếu kỹ thuật, nguồn lực... để thu gom, tái tiêu dùng rác thải. GC International sẵn sàng cung cấp, chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm để hỗ trợ Việt Nam thành lập nền kinh tế tuần hoàn.

=> https://www.linkedin.com/pulse/công-...-chất-thải