Phần mềm nhân sự LemonHR cung cấp tất cả các yếu tố cần thiết để quản lý nguồn nhân lực hiệu quả đáng tin cậy. Hệ thống tập trung các dữ liệu chứa tất cả các thông tin hiện tại và lịch sử về các nhân viên.

Hệ thống phần mềm cho phép giải quyết tất cả các công việc, theo dõi thời gian nghỉ và vắng mặt. Giao diện người dùng trực quan cung cấp quyền truy cập nhanh vào thông tin và được xây dựng với các nhiệm vụ và quy trình hàng ngày. Các tùy chọn bảo mật đa cấp, tinh vi cho phép bạn kiểm soát ai có thể truy cập hoặc xem thông tin. Bạn cũng có thể mở rộng phần mềm nhân sự LemonHR với chức năng bổ sung để hỗ trợ thêm cho doanh nghiệp.

Xử lý tiền lương trong phần mềm
Nếu bạn muốn kiểm soát hoàn toàn quy trình trả lương và dữ liệu bảng lương nhanh chóng, phần mềm nhân sự cho phép bạn sản xuất bảng lương chính xác, kịp thời và cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát quy trình trả lương và dữ liệu bảng lương.


Đơn giản hóa việc xử lý bảng lương của tổ chức của bạn với bảng lương thử nghiệm không giới hạn, xử lý theo yêu cầu và gửi tiền trực tiếp không giới hạn. Ưu điểm của xử lý bảng lương nội bộ là tích hợp chặt chẽ, báo cáo chính xác, đảm bảo an toàn.

[
img]https://cdn.eva.vn/upload/1-2019/images/2019-03-11/gia-phan-mem--4--1552276726-123-width600height338.jpg[/img]

Ngoài ra, hệ thống quản lý nhân sự LemonHR là giải pháp duy nhất của bạn để quản trị nhân viên hoàn hảo, đăng ký, phân tích, quản lý vòng đời nhân viên và tất cả các thông tin liên quan đến nhân viên quan trọng khác.

Tự phục vụ cho nhân viên
Cho phép nhân viên của bạn truy cập các thông tin và nhiệm vụ nhân sự, lương thông thường một cách nhanh chóng và dễ dàng. Với phần mềm quản lý nhân sự LemonHR, nhân viên có thể yêu cầu thời gian nghỉ, xem lại lịch sử thanh toán, cập nhật thông tin liên hệ, yêu cầu đào tạo và nhiều hơn nữa chỉ với vài cú click chuột.

Đào tạo nhân viên
Đảm bảo nhân viên của bạn nhận được đào tạo cần thiết đúng giờ, mọi lúc với LemonHR. Phần mềm bao gồm các tính năng mà bạn cần để thiết lập và quản lý hiệu quả các chương trình đào tạo nội bộ và theo dõi các chứng chỉ của nhân viên. ELearning của LemonHR bao gồm quản lý hậu cần đào tạo, chẳng hạn như duy trì đội ngũ giảng viên và địa điểm đào tạo, cũng như thiết lập và quản trị toàn bộ chương trình đào tạo mà nhân viên phải hoàn thành.

Chủ đề cùng chuyên mục: