chuyển đổi đất trồng cây lâu năm lên thổ cư - Trong đó Cảng Đồng Nai trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25% và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50%.chuyển đổi đất trồng cây lâu năm lên thổ cư - Nguồn vốn cho việc đầu tư căn hộ BĐS như thế nào

Ngày 19/7 tới đây CTCP Cảng Đồng Nai (mã chứng khoán PDN) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 25% và phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 50%. Tổng tỷ lệ chi trả 75%.

Trả cổ tức bằng tiền

Như vậy với gần 12,35 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cảng Đồng Nai sẽ chi xấp xỉ 31 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Năm 2018 Cảng Đồng Nai đạt 666,5 tỷ đồng doanh thu, tăng 28,8% so với cùng kỳ. Nhờ chi phí giá vốn giảm mạnh nên lợi nhuận sau thuế đạt hơn 111 tỷ đồng, tăng 45% so với lợi nhuận đạt được năm 2017. Đây cũng là mức doanh thu và lợi nhuận lớn nhất công ty từng đạt được trong năm.

đất trồng cây lâu năm lên thổ cư
- Với kết quả đạt được, ĐHCĐ thường niên năm 2019 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trong đó dành hơn 43 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 35% cho cổ đông. Trước đó công ty đã tạm ứng 10%, trả xong lần này Cảng Đồng Nai sẽ hoàn thành nghĩa vụ cổ tức 2018 với cổ đông.

Phát hành hơn 6 triệu cổ phiếu thưởng

Cảng Đồng Nai cũng chốt danh sách cổ đông phát hành gần 6,2 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 62 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy gần 54 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển và hơn 7,7 tỷ đồng từ các quỹ khác thuộc chủ sở hữu.

Trên BCTC kiểm toán năm 2018 thể hiện, tính đến hết năm Cảng Đồng Nai còn hơn 169 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, hơn 7,7 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc chủ sở hữu và hơn 74 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Ngoài ra công ty còn hơn 94 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Nguồn tham khảo bài viết: https://wikibatdongsan.com/tu-van-ch...en-tho-cu.html