Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Thực trạng hiện nay, vấn đề hàng xóm tổ chức nhậu nhẹt, hát karaoke xuyên đêm tại các khu dân cư tương tự trường hợp của bạn xảy ra rất nhiều gây ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của các hộ dân trong khu vực.


Do đó, các hộ dân chịu ảnh hưởng có thể trình báo hành vi này đến chính quyền địa phương khi hành vi đó đang diễn ra để được giải quyết theo thẩm quyền.

Căn cứ vào hành vi vi phạm cụ thể mà cá nhân vi phạm có thể bị lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt theo một trong các trường hợp sau đây:

1. Trường hợp thứ nhất:

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định 167/2013/NĐ-CP có quy định:

"Điều 6. Vi phạm quy định về bảo đảm sự yên tĩnh chung

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau;"

Như vậy: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có hành vi hát karaoke dẫn đến gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo trong khu xóm trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau thì có thể bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Tag: bang hieu karaoke

b. Trường hợp thứ hai:

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn tại khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính là 70 dBA đối với khung giờ từ 6 giờ đến 21 giờ và 55 dBA đối với khung giờ từ 21 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Trường hợp cơ quan chức năng có cơ sở để xác định hành vi hát karaoke xuyên đêm của một số hộ gia đình, cá nhân trong xóm gây tiếng ồn vượt quá giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn tại khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính thì có thể tiến hành lập biên bản xử phạt theo quy định tại Nghị định 155/2016/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

- Phạt cảnh cáo đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 02 dBA.

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 02 dBA đến dưới 05 dBA. Tag: thiết kế bar

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 05 dBA đến dưới 10 dBA.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 10 dBA đến dưới 15 dBA.

- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 15 dBA đến dưới 20 dBA.

- Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 20 dBA đến dưới 25 dBA.

- Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 25 dBA đến dưới 30 dBA.

- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 30 dBA đến dưới 35 dBA.

- Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 35 dBA đến dưới 40 dBA. Tag: thi công bar

- Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn trên 40 dBA.

Ngoài ra, hộ gia đình, cá nhân vi phạm còn buộc thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính; buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm tiếng ồn theo định mức, đơn giá hiện hành

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

Trân trọng!

Nguồn: nganhangphapluat.thukyluat.vn

Chủ đề cùng chuyên mục: