Một số địa phương giá mía đạt bình quân 820.000 đồng tấn do nhập mía có CCS cao. Tag: may thoi khi

Ngày 2/4, là xe mía cuối cùng nhập mía về Công ty cổ phần Mía đường Nghệ An (NASU), như vậy công ty chính thức kết thúc vụ ép 2019/2020 sau 111 ngày sản xuất, với sản lượng mía nguyên liệu là 709.152 tấn và độ đường trung bình 11,51 CCS.

Thời điểm các tháng 4-6/2019, thời tiết trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhiệt độ cao, lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm nhưng nhờ nông dân chuyển đổi sang trồng các giống mía LK92-11, KK3 có khả năng chịu hạn, nên năng suất nhiều ruộng mía vẫn đạt 100 tấn/ha, lợi nhuận đạt 50 triệu đồng/ha. Tag: máy thổi khí nuôi tôm

Vụ ép công này, NASU đã chi trả cho nông dân nhập mía có CCS cao với số tiền 5,86 tỷ đồng. Như vậy giá mía bình quân tại ruộng là 788.263 đồng/tấn. Một số địa phương giá mía đạt bình quân 820.000 đồng tấn do nhập mía có CCS cao.

Ngoài sản xuất đường tinh luyện, đường kính trắng, NASU đã sản xuất thêm sản phẩm mới là đường vàng. Tag: máy thổi khí nuôi cá

Võ Văn Lương (Báo Nông nghiệp Việt Nam)

Chủ đề cùng chuyên mục: