Bảo hiểm nghĩa vụ nghề nghiệp
Bảo hiểm nghĩa vụ nghề nghiệp bảo hiểm cho Người được bảo hiểm là chuyên gia của một nghề nghiệp nhất định như chuyên viên kế toán, giải đáp pháp luật, kiến trúc sư, giám định viên, môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bác sỹ, nha sỹ, người hành nghề y…hoặc các tổ chức nghề nghiệp như vậy. Công Ty Bảo Hiểm Mic bồi thường cho các nghĩa vụ pháp lý đối với bên thứ 3 phát sinh từ bất cẩn nghề nghiệp của Người được bảo hiểm hoặc nhân viên của họ dẫn đến tổn thất cho khách hàng. (Người được bảo hiểm hoặc nhân viên của Người được bảo hiểm đã không thực hiện kỹ năng và sự cẩn trọng cần thiết Ngoài ra thao tác nghiệp vụ hoặc cung cấp giải đáp mà pháp luật và các quy định nghề nghiệp yêu cầu dẫn đến thiệt hại cho bên khác mà họ có bổn phận bồi thường theo pháp luật).

>>>xem thêm: mua bảo hiểm trách nhiệm

Một số ví dụ về bổn phận nghề nghiệp
– Thiết kế công trình sai gây thiệt hại tài sản hoặc thương tật về người cho bên thứ 3
– Nhà môi giới bảo hiểm tư vấn không đúng hoặc không vừa đủ cho khách hàng gây hậu quả không được bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng
– Bác sỹ chuẩn đoán sai bệnh, phẫu thuật nhầm bộ phận cơ thể hoặc gắn nhầm kính sát tròng trong mắt trẻ em
– Đại lý du lịch đăng ký nhầm tua du lịch cho khách hàng làm khách hàng phải hoãn chuyến đi và phát sinh các tiêu dùng khác…

Các thành phần ảnh hưởng đến phí bảo hiểm
– Loại nghề nghiệp được bảo hiểm
– Trình độ, kinh nghiệm của người tham gia bảo hiểm
– Mức bổn phận nhập cuộc bảo hiểm
– Mức miễn thường
BẢO HIỂM bổn phận mặt hàng
Tại sao phải nhập cuộc bảo hiểm bổn phận sản phẩm :
Đơn bảo hiểm trách nhiệm dân sự chung bình thường không bảo hiểm cho nghĩa vụ mặt hàng. Bởi vì vậy, trách nhiệm sản phẩm có thể được bảo hiểm bằng cách không loại bỏ nghĩa vụ này trong đơn bảo hiểm trách nhiệm công cộng, bằng một đơn riêng, hoặc bằng một phần đơn lẻ trong đơn hỗn hợp trách nhiệm công cộng và bổn phận mặt hàng. (công ty bảo hiểm)

Những ai cần phải mua bảo hiểm nghĩa vụ mặt hàng :
Không chỉ nhà tạo ra mặt hàng mới cần bảo hiểm nghĩa vụ mặt hàng. Nhà phân phối và những nhà bán lẻ trong kênh phân phối cũng có nghĩa vụ đối với hàng hóa cung cấp cho khách hàng.

Một số ví dụ về bổn phận sản phẩm
– Nhà phát triển bê tông – Khiếm khuyết của các thanh chịu lực dẫn đến sập nhà
– thiết bị điện – sử dụng sai nguyên liệu hoặc lắp đặt sai làm người sử dụng bị thương tật, chết hoặc gây hỏa hoạn
– Nhà cung ứng thực phẩm – Thức ăn hoặc uống bị nhiễm bẩn hoặc chế biến bằng chất liệu không thích hợp gây ngộ độc cho thực khách
– Nhà tạo ra đồ chơi trẻ em – Các bộ phận của đồ chơi gây thương tích cho trẻ em hoặc Vì không có khuyến cáo về độ tuổi có thể chơi
– Nhà sản xuất phương tiện giao thông – sản phẩm có khiếm khuyết gây tai nạn giao thông…
– Nhà phát hành dược phẩm khuyến cáo hoặc chỉ dẫn sử dụng dược phẩm không thỏa đáng gây thiệt hại cho bệnh nhân…
Mức trách nhiệm bồi thường
Mức nghĩa vụ bồi thường Vì Người được bảo hiểm đề nghị và đây là mức bổn phận của Người bảo hiểm đối với Người được bảo hiểm cho suốt thời hạn bảo hiểm. (Ví dụ: Mức nghĩa vụ 50.000USD/một sự cố gây trách nhiệm và cho cả thời hạn bảo hiểm).
Mức nghĩa vụ bồi thường dùng để trả cho cả thiệt hại thuộc trách nhiệm bồi thường của Người được bảo hiểm và tiêu pha pháp lý liên quan.