Các sản phẩm đô thị có ưu thế hơn so với sản phẩm nghỉ dưỡng vì trong bối cảnh hiện tại, giới đầu tư thường đặt ra câu hỏi liên quan đến vấn đề kiểm soát dịch và việc quản lý khai thác các dòng sản phẩm đầu tư đó.

Xem thêm các bài viết của chúng tôi chuyên về phân tích thị trường bất động sản tại căn hộ safira khang điền

Trong đầu tư bất động sản, nếu đầu tư ngắn hạn, nhà đầu tư cần cân nhắc tập trung vào các dòng sản phẩm ở khu vực có nhu cầu cao, thanh khoản tốt, nguồn cung sản phẩm hạn chế. Song vẫn có một thực tế là cần đầu tư bất động sản với một tầm nhìn dài hạn.Xem thêm các bài viết của chúng tôi chuyên về phân tích thị trường bất động sản tại dự án lovera vista khang điền

Gần đây, khi có sự việc bất khả kháng xảy ra, việc di chuyển là mối quan tâm lớn của các nhà đầu tư. Các dự án bất động sản có thể di chuyển dễ dàng, nhanh chóng sẽ thu hút các nhà đầu tư hơn. Ngoài ra, nếu chủ đầu tư đưa ra các quy trình khai thác, quy trình vận hành hợp lý cũng sẽ thu hút được các nhà đầu tư.

Xem thêm các bài viết của chúng tôi chuyên về phân tích thị trường bất động sản tại căn hộ bình dương
Việc đầu tư vào các yếu tố đảm bảo chất lượng sản phẩm như tiện ích đa dạng, dịch vụ dẫn đến hiện tượng mặt bằng giá tăng lên. Nhóm các sản phẩm trước đây không đáp ứng được kỳ vọng của người mua sẽ không bán được, dẫn đến mặt bằng chung các sản phẩm mới ra có xu hướng giá cao hơn, làm tăng giá của thị trường sơ cấp. Đối với thị trường thứ cấp, khi các dòng sản phẩm đã đi vào sử dụng một thời gian (khoảng trên 5 năm), mức giá sẽ không thể tốt như thị trường sơ cấp. Những sản phẩm mới ra có thể giữ giá hoặc tăng giá tốt hơn nhưng chỉ tăng ở các chủ đầu tư tốt, sản phẩm tốt
Thị trường ghi nhận chiều hướng giá bất động sản tăng nhẹ trên thị trường sơ cấp - mức giá chủ đầu tư trực tiếp bán ra cho các nhà đầu tư. Trong xu hướng thị hiếu của người tiêu dùng và các yêu cầu của nhà đầu tư thay đổi, chủ đầu tư cần tính toán tạo ra các sản phẩm gần với giá trị mở bán, thay vì chỉ dựa vào các yếu tố bên ngoài như các công trình hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội để bán với giá cao.

Chủ đề cùng chuyên mục: