Lai cận huyết là phương pháp lai giữa các thành viên có quan hệ huyết thống gần gũi. Cụ thể phương pháp này như sau:

Lai giữa anh em ruột cùng bầy 25% (cận huyết sâu)
Lai giữa anh em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha 12.5% (cận huyết vừa)
Lai giữa bác trai cháu gái hay bác gái cháu trai 12.5% (cận huyết vừa)
Lai giữa ông cháu hoặc bà cháu 12.5% (cận huyết vừa)
Lai giữa anh em họ 6.3% (cận huyết nhẹ).


Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé. Chúc anh em thành công.

Chủ đề cùng chuyên mục: