Năm 2018, Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị thực hiện mô hình thâm canh cam đảm bảo vệ sinh thực phẩm trong thời kỳ kinh doanh tại thôn Xuân Lâm, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng.

Đây là một hoạt động trong chuỗi dự án “Xây dựng mô hình và chuyển giao quy trình sản xuất cam, bưởi an toàn gắn với chuỗi giá trị tại các tỉnh miền Trung” thuộc chương trình Khuyến nông Trung ương.


Mô hình triển khai với quy mô 3ha, trên giống cam Vân Du và V2, tuổi cây năm 4 bắt đầu cho thu bói năm đầu, thực hiện trong thời gian 9 tháng. Mô hình hỗ trợ hộ tham gia 30% vật tư phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Cán bộ kỹ thuật tiến hành tập huấn cho các hộ trong và ngoài mô hình có nhu cầu trồng, chăm sóc cây cam. Tag: nuôi tôm sú thâm canh

Trong quá trình triển khai mô hình, cán bộ kỹ thuật đã hướng dẫn các hộ từng khâu trong quá trình triển khai; cách xới xáo làm cỏ trên vườn, tỉa bỏ bớt cành khô, cành sâu bệnh, cành không có quả hoặc quả thấp, cành sa, cành trong tán, cách bón phân. Đặc biệt áp dụng một số giải pháp tăng cường quá trình ra hoa, đậu quả, chống rụng, bảo vệ và nâng cao chất lượng quả như sử dụng phân sinh học Tung Humic... Tag: bệnh trên tôm sú

Qua thời gian triển khai cho thấy hiệu quả kinh tế mô hình cao hơn 20% so với canh tác truyền thống. Cây sinh trưởng phát triển tốt, không nhiễm sâu bệnh hại nguy hiểm, quả đẹp, chất lượng tốt, đảm bảo an toàn thực phẩm. Số quả bình quân 25 quả/cây, trọng lượng quả bình quân 4 quả/kg. So với sản xuất đại trà thì cam mô hình có trọng lượng quả lớn hơn, quả đồng đều, chất lượng ngọt và đậm hơn. Tag: bệnh thường gặp trên tôm sú

Nguồn: nongnghiep.vn/tham-canh-cam-an-toan-post232557.html

Chủ đề cùng chuyên mục: