Chính Thành ra, hầu hết người quy ước ngầm, phần bính âm trong hán ngữ chính là bảng chữ mẫu tiếng trung quốc. Và học thuộc hết bảng bính âm thì cũng coi như học thuộc bảng chữ cái full. tất nhiên học thuộc, phải nhớ được mặt chữ (ghép lại) cộng với biết cách thức phát âm tiếng Trung xác thực.

https://tiengtrungkimoanh.edu.vn/thuyet-trinh-tieng-trung
Có đa số người hỏi mình, 214 bộ thủ có phải là bảng chữ chiếc tiếng trung không? Và học viết thì học theo 214 bộ thủ là ổn có đúng không?
Theo tư nhân mình thì “Không phải”. 214 Bộ tiên chỉ là các nét cơ bản được dùng rộng rãi trong chữ viết hán ngữ. Và được tổng hợp cô đọng lại cộng với ý nghĩa tượng hình của nó để người đọc dễ học viết, dễ hiểu. Dễ nắm bắt được nghĩa triết tự của chữ hán.
Bảng chữ cái phải là bảng tổng hợp được những ký tự ở mức cơ bản nhất tạo thành 1 cái ngôn ngữ. Xét về điều này, bảng phiên âm pinyin có nhẽ là phù hợp hơn.
Bảng bính âm gồm bao lăm ký tự latinh?
Các nhân tố để cấu thành hệ thống bính âm tiếng trung bao gồm có 3 phần chính. ấy là chữ loại latinh, cụ thể được chia thành vận chiếc – các nguyên âm. Thanh hao chiếc – các phụ âm, và chung cục là những thanh điệu – tương tự như dấu trong tiếng Việt. Dấu để điều chỉnh cường độ cũng như mức độ của âm thanh.
Bảng chữ chữ latinh bao gồm những chữ loại như sau: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
.
Trong bảng chữ dòng trên, vận loại trong tiếng trung bao gồm: a, o, e, i, u, và thêm 1 âm đặc trưng ü.
Tiếng Trung có đặc thù riêng về phát âm, Do vậy ngoài những thanh dòng cơ bản, trong Pinyin sẽ có thêm phổ thông phụ âm ghép để mô hình đúng nhất bí quyết phát âm của người Trung Quốc. 23 Thanh loại bao gồm: b, p, m, f, d, t, n, l, g, k, h, j, q, x, z, c, s, zh, ch, sh, r, y, w
Trong ấy có thêm biến thể nguyên âm kép của những nguyên âm đơn như sau:
  • a: ai, ao, an, ang
  • e: ei, en, eng, er
  • o: ou, ong
  • i: ia, iao, ie, iou, ian, iang, in, ing, iong
  • u: ua, uai, uei, uo, uan, uang, uen, ueng,
  • ü: üe, üan, ün

Chỉ tiêu của người mới học là luôn mong muốn đọc thấp nhất bảng chữ loại này trước lúc chuyển qua những phần khác. Bạn cũng sẽ chẳng phải là ngoại lệ. Ngay từ bài học thứ hai, bạn sẽ được xúc tiếp với 1 phần trong bảng phiên âm này. cộng phấn đấu nhé.